بانک اطلاعاتی پاچنار

این سایت مملو از فیلم های آموزشی مربوط به برنامه نویسی است که شامل : matlab,sqlserver,c#,avr,install shield,OpenGL,wpf,ADO.NET,Entity,linq,ajax,jquery,ajax with jquery,asp,bootstrap,css,css3,html,html5,javascript,jomla,php,wordpress,sql injection,xss,.haccess,3ds max,flash,photoshap,امنیت و Premiere و ...
لینک مطلب
۱۲:۳۷:۱۹ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲