بانک اطلاعاتی پاچنار

با ثبت نام در این سایت می توانید یک شناسنامه ی ملی اینترنتی داشته باشید.شناسه ملی اینترنتی و کارت شِما فراتر از یک شماره و یک کارت شناسائی است و تمام ابعاد فعالیت کاربران را در دنیای اینترنت در بر خواهد گرفت.
لینک مطلب
۰۲:۳۷:۰۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶