بانک اطلاعاتی پاچنار

این ها عباراتی هستند که در برنامه نویسی از آن ها استفاده میکنیم.و هر کدام یک معنا و مفهمومی دارن و کار خاصی را انجام می دهند. که شما می توانید از امکان این سایت برای آزمایش آن ها به صورت عملی استفاده کنید.
لینک مطلب
۰۴:۲۵:۱۷ ۱۳۹۲/۰۵/۰۴