بانک اطلاعاتی پاچنار

سرویس جدید ایمیل ملی که جدیداً راه اندازی شده است. شما برای ثبت نام در این سرویس باید به شرکت پست مراجعه کنید. و با دادن مبلغی اندک و داشتن کارت ملی در این سرویس ثبت نام کنید.
لینک مطلب
۰۴:۵۲:۰۷ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶