بانک اطلاعاتی پاچنار

یک سایت برای آپلود فایل به صورت رایگان هست که شما می توانید برای دانلود هم یک لینک مستقیم داشته باشید. تا کاربران به راحتی و بدون معطلی فایل مورد نظر شما را با تنها یک کلیک دانلود کنند.فرمت های مجاز برای آپلود: .MKV, .JPG, .JPEG, .GIF, .PNG, .BMP, .ICO, .PSD, .RAW, .TGA, .TIF, .TIFF, .DXF, .DWG, .CPT, .CDF, .PDF, .SWF, .FLA, .DOC, .DOCX, .PPT, .PPTX, .XLS, .XLSX, .GZ, .BZ2, .FLV, .SWI, .CSS, .MP4, .3GP, .AVI, .DAT, .WMV, .OGG, .ZIP, .RAR, .JOE, .JFIF, .DIB, .IMG, .AAC, .IFO, .SRT, .SUB, .PLS, .ASF, .TXT, .BZ2, .SCR, .FON, .JSK, .TTF, .RMBV, .AVO, .XML, .DIVX, .SISX, .JAR, .JAD, .TAR, .MP3, .TORRENT, and .FPSX
لینک مطلب
۱۲:۱۴:۲۹ ۱۳۹۲/۰۱/۱۷