بانک اطلاعاتی پاچنار

به این سایت بروید و ثبت نام کنید . شما در این سایت می توانید همکلاسی های قدیمی خود را که در دبستان ، راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه با هم همکلاسی بودید را پیدا کنید. البته اگر شانس بیاورید که آن ها در این سایت ثبت نام کرده باشند.
لینک مطلب
۰۸:۴۷:۲۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴