بانک اطلاعاتی پاچنار

با استفاده از امکانات این سایت می توانید چهره ی فرد مورد نظر را به تصویر بکشید. و در واقع این سایت برای تشخیص چهره ی افراد به کار می رود.
لینک مطلب
۱۱:۵۱:۲۲ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳