بانک اطلاعاتی پاچنار

یک سرویس ایمیل ایرانی که جزء سرویس های پست الکترونیک ملی شناخته شده و حجم یک گیگابایت به شما میدهد و قرار هست یک نرم افزار برای مدیریت ایمیل ها هم داشته باشد. معادل فارسی ایمیل ، رایانامه است http://chaapaar.ir
لینک مطلب
۰۲:۲۵:۰۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷