بانک اطلاعاتی پاچنار

اين سايت اطلاعاتي را در مورد زلزله و مناطق زلزله خيز و اخبار زلزله به شما ميدهد.
لینک مطلب
۰۱:۵۰:۲۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷