بانک اطلاعاتی پاچنار

چی توزیا یه سرزمینه پر از طرفدارای چی توز که دور هم جمع شدن تا با تشکیل قبیله های مختلف با هم در ارتباط باشن و به هم برای گرفتن جایزه کمک کنن!
لینک مطلب
۰۷:۵۱:۵۷ ۱۳۹۱/۰۲/۰۸