بانک اطلاعاتی پاچنار

با اين سايت مي توانيد يك نمودار بسازيد.با دادن تابع به اين وب سايت مي توان نمودار هر فرمولي را مشاهده كرد
لینک مطلب
۰۹:۴۳:۳۵ ۱۳۹۱/۰۱/۳۱