بانک اطلاعاتی پاچنار

موسسه خیریه کهریزک مأمنی مطمئن برای نیازمندان واقعی است، غیرانتفاعی و غیر دولتی. هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی در آن سهمی ندارد و کسی حق برداشت مبلغی به عنوان سهم یا سود نخواهد داشت. هزینه های آن توسط خیرین و نیکوکاران تامین می شود و تمام آن برای اهداف موسسه به کار گرفته می‌شود.
لینک مطلب
۱۲:۱۳:۴۲ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹