بانک اطلاعاتی پاچنار

اگه فايلي داريد كه ميخواهيد آن را اجرا كنيد ولي نميدانيد بايد با چه برنامه اي آن را اجرا كنيد. مي تونيد پسوند اين فايل را در قسمت جستجوي اين سايت پسوند فايل رو نوشته و در مورد اين فايل اطلاعاتي كسب كنيد.
لینک مطلب
۰۲:۱۰:۱۲ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸