بانک اطلاعاتی پاچنار

در این سایت میتوانید تبادل لینک ۳ طرفه انجام دهید. در این نوع تبادل لینک، لینک شما توسط گوگل به عنوان لینک تبادلی محسوب نشده و در نتیجه اثر بهتری دارد در این نوع تبادل لینک, شما به سایت A لینک می دهید ولی لینک شما در سایت B می گیرد. مزایا : تبادل لینک ۱- لینک شما در صفحه اول سایت B قرار خواهد گرفت ۲- تبادل لینک ۲ طرفه نمی باشد در نتیجه لینک شما توسط گوگل در نظر گرفته میشود سایت A در اینجا www.mciirancell.com میباشد سایت B در اینجا www.mciirancell.net میباشد برای این کار روی وب سایتتان را ثبت کنید کلیک کنید
لینک مطلب
۰۲:۰۵:۵۵ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱