بانک اطلاعاتی پاچنار

این سایت با هدف ارائه ی آموزش رایگان برای همه پیاده شده است. که شامل انواع فیلم های آموزشی است که با کمک دانشگاه صنعتی شریف جمع آوری شده است. موضوعاتی چون الکترونیک ، مکانیک ، کامپیوتر و برنامه نویسی ، اقتصاد و ... موضوعات مختلف دیگر.
لینک مطلب
۱۲:۰۸:۴۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳